یک واحد آپارتمان با پارکینگ و انباری اختصاصی،دارای سالن اجتماعات ،واحد سرایداری،اتاق مدیریت طبق بند یک از ماده2 توافقنامه و امکانات ازقبیل سامانه مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)،سامانه اندازه گیری مصارف انرژی ساختمان (SUBMETERING)،جاروبرقی مرکزی،باربیکیو،سونا،استخر،جکوزی،سالن ورزشی،سنگ کف واحد ها،کمد دیواری و روف گاردن و هم چنین تاسیساتی نظیر

سامانه اعلان و اطفاء حریق،برق اضطراری،سامانه تهویه مطبوع با امکانات چیلر فن کویل یا داکت اسپلیت،گرمایش مرکزی ساختمان یا پکیج ،سامانه صاعقه گیر الکترونیکی، سامانه تلفن فیبر نوری ، آیفون تصویری، دوربین مداربسته،آنتن مرکزی، اینترنت مرکزی، سامانه هوشمند و نورپردازی نما می باشد. طبق بند ده از ماده شش توافقنامه اقدام خواهد گردید

ردیف

تاریخ

بابت

مبلغ 100 متری

مبلغ 120 متری

مبلغ 140 متری

1

05/08/97

خرید زمین

950،000،000

1،100،000،000

1،300،000،000

2

05/09/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

3

05/10/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

4

05/11/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

5

05/12/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

6

05/01/98

خرید زمین

280،000،000

343،000،000

397،000،000

جمع خرید زمین

2،346،000،000

2،815،000،000

3،285،000،000

7

05/10/97

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

8

05/12/97

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

9

05/02/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

10

05/04/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

11

05/06/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

12

05/08/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

13

05/10/98

ساخت

927،500،000

1،113،000،000

1،298،500،000

14

05/10/99

ساخت

927،500،000

1،113،000،000

1،298،500،000

15

05/10/1400

ساخت

927،500،000

1،113،000،000

1،298،500،000

جمع ساخت

3. 3.710.040.000

4.452.000.000

5.196.044.000

جمع کل

6.056.040.000

7.267.000.000

8.479.044.000

 

نحوه امتیاز بندی و انتخاب واحد مطابق آئین نامه داخلی شرکت تعاونی و برحسب مبالغ پرداختی  و تاریخ پرداخت می باشد ، بدیهی است تاخیر در پرداخت و کم واریزی اعضاء  موجب امتیاز منفی بوده  ودر محاسبات و چگونگی امتیازبندی منظور خواهد شد

توافقنامه احداث و واگذاری واحد مسکونی

با استعانت از درگاه حضرت خداوند متعال این توافقنامه با توافق و تراضی طرفین و با در نظر گرفتن کلیه موازین شرعی و قانونی و به استناد ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده که به شرح زیر فی مابین طرفین توافقنامه مرقوم و منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.

  : 1-1شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی ایران

شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی ایران به شماره ثبت 66613 و شناسه ملی 10101115799به نمایندگی اقای محمد توکلی( مدیر عامل) و علیرضا قلی زاده (رئیس هئیت مدیره ) به نشانی تهران خیابان بهارستان خیابان اکباتان پلاک 4 طبقه 4 به شماره تلفن : 33912506 ، فکس :  33914359 و کد پستی 1141668311 که من بعد در این توافقنامه  طرف دوم نامیده میشود.

 1-2 :  متقاضی (عضو پروژه- طرف اول )

آقای /خانم  :

 

فرزند  :

متولد  :

صادره از  :

شماره ملی  :

شماره شناسنامه :

نام پدر  :

تلفن همراه  :

نام شماره عضویت  :

تلفن ثابت  :

فکس  :

ایمیل  :

 

نشانی  :

کدپستی  :

 

 

 

که منبعد در این توافقنامه به اختصار عضو پروژه یا متقاضی و طرف دوم نامیده میشود.طرفین ضمن عقد حاضر و عقد خارج لازم که به اقرار عقد مزبور به صورت شفاهی بین طرفین انعقاد یافته به استناد ماده 10قانون مدنی متعهد ملزم به اجرای تمامی مفاد این توافقنامه می باشد .

ساخت و واگذاری شش دانگ یک واحد مسکونی از مجتمع واقع در زمین به نشانی شهرک گلستان بلوار کوهک نسیم 16 پلاک 29 از پلاک ثبتی شماره 6059 فرعی از اصلی مجزی و مفروز شده از 1498 فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی واقع در منطقه 22 شهر تهران بخش ثبتی 10 دارای مساحت 8106.25 متر مربع دارای کد پستی 1471836196 طبق سند مالکیت به شماره چاپی سریال   921412/95ب   به شماره دفتر الکترونیکی 139620301147025553 که با پروانه ساخت به شماره 220006886 و شماره پرونده 220001252 بر حسب مبالغ واریزی و متراژ توافق شده طبق جدول صورت ریز  اقساط می باشد.

 

1-2 : امکاناتی نظیر سالن اجتماعات ، سونا ، استخر ، جکوزی ، واحد سرایداری ، اتاق مدیریت ، سالن ورزشی جزو امکانات پروژه مورد لحاظ قرار گرفته است ، مگر اینکه در پروانه نهایی صادر شده توسط شهرداری منطقه 22 موافقت نگردیده باشد.

2-2 : مساحت دقیق آپارتمان و مشاعات طبق گواهی پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت تعیین می گردد و ملاک تسویه حساب با تعاونی می باشد .

 

3-2 : مشخصات فنی ولیست مصالح مصرفی (به شرح پیوست)

4-2 : برای هر دستگاه واحد آپارتمان ، یک واحد پارکینگ اختصاصی و انباری پیش بینی گردیده است که در پایان کار برای اعضا تعاونی به قیمت تمام شده واگذار خواهد شد.

3-1 :  بر اساس بررسی های انجام شده بابت خرید زمین و هزینه های ساخت یک واحد تا مرحله تکمیل آن (مصالح و دستمزد ) به ازای هر متر مریع زیر بنای مفید مبلغ 60،600،000 ریال که به شرح جدول اقساط که درابتدای توافقنامه و همچنین مواعدی که تعاونی تشخیص می دهد وتوسط تعاونی اعلام میشود خواهد بود .

3-2 : مبلغ موضوع بند فوق بر ساس نرخ قیمت ها در نیمه اول سال 1397 به صورت علی الحساب بوده و تغییرات قیمتی به عنوان هزینه قطعی با احتساب تورم ( افزایشی و کاهشی ) ملاک پرداخت خواهد بود و توسط هئیت مدیره تصویب و اعلام خواهد شد و عضو پروژه حق هر گونه اعتراضی را نسبت به آن از خود سلب نمود، است

3-3 : قیمت یک واحد پارکینگ و انباری اختصاصی و قدر السهم مشاعات و هزینه های نظام مهندسی تراکم شهرداری و محوطه سازی برابر قیمت تمام شده که از طرف تعاونی محاسبه خواهد شد، برای هر واحد ، به مبلغ توافقنامه اضافه و در زمان اعلام رسمی از طرف تعاونی ، از عضو پروژه دریافت میشود .

3-4 : قیمت واحد اعلام شده،قیمت پایه بر اساس طبقه اول مسکونی بوده و بدهی است به هنگام انتخاب واحد ضریب مرغوبیت واحد و ضریب طبقات و نیز موقعیت قرار گیری واحد ها ( شمالی – جنوبی – شرقی – غربی ) تابش آفتاب به طور مجزا محاسبه واز اعضا دریافت خواهد شد .

3-5 : حق انشعاب آب و فاضلاب ،گاز ، تلفن، برق و سایر موارد بر اساس تعرفه های دولتی و یا شرکت های مربوطه ذیصلاح با احتساب هزینه های متعلقه جانبی در زمان احداث و یا تحویل واحد مسکونی پس از ارائه کلیه اسناد و فاکتورهای خرید و وجوهات واریزی به حساب ادارات و کارشناسان مربوطه توسط هئیت مدیره محاسبه و از اعضا دریافت میشود .

3-6 : هزینه ثبت ، تفکیک و اخذ سند وفق ضوابط اداره ثبت اسناد واملاک و سایر مراجع ذیربط بر اساس اسناد و فاکتور های هزینه شده از متقاضی دریافت خواهد شد

4-1 : متقاضی تعهد می نماید که بقیه اقساط را مطابق جدول پرداخت زمانی سال 1397 ( جدول ماده 8 که در زمان ثبت نام به رویت متقاضی رسیده است و جزء لاینفک این توافقنامه می باشد ) این توافقنامه و سایر اقساط اعلامی در سر رسید های مقرر پرداخت نماید . در صورت تاخیر ، مراتب از طریق تعاونی به صورت کتبی و حداکثر در سه نوبت بفواصل 7 روزه (یک هفته) اعلام میشود و به اطلاع متقاضی خواهد رسید ،مدت زمان تاخیر حداکثر 10روز از تاریخ سر رسید اقساط خواهد بود .

4-2 : توافق گردید جریمه تاخیر بر اساس 5 در صد بیشتر از بالا ترین نرخ سود بانکی کشور محاسبه و به تعاونی مسکن تادیه گردد و مدت تاخیر در پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ تاخیر افتاده با نظر کارشناسان تعاونی محاسبه و به مدت توافقنامه اضافه گردد .

4-3 : پس از صدور سه اخطار (طبق بند 1 ماده 4 ) در صورتی که متقاضی حداکثر تا 30روز از تاریخ سر رسید اقساط تاخیر نماید تعاونی مجاز است با عضو فسخ توافقنامه نموده و در نتیجه عضویت ایشان از درجه اعتبار ساقط می گرددو نسبت به واگذاری امتیاز عضو به هر شخص ثالث حقیقی یا حقوقی اقدام نماید و در این صورت عضو حق اعتراض و یا طرح موضوع در مراجع قانونی را از خود سلب و ساقط نموده ، ولی در صورت فسخ ، کلیه مبالغ پرداخت شده از سوی متقاضی با تصویب هئیت مدیره محاسبه و پس از کسب جرایم و 10% بابت خسارات تعاونی به عضو مستردد می گردد.

4-4 : تعاونی ضمن حفظ حق فسخ توافقنامه مطابق با بند فوق این اختیار را خواهد داشت که بدوا" جهت تعیین و تکلیف بدهی ، در جلسه ای و با حضور تعدادی از اعضای هئیت مدیره از عضو دعوت به عمل آورده و در خصوص رفع مشکلات عضو اقدام نماید تا با راهکارهای پیشنهادی عضو نسبت به دریافت مطالبات اقدام نماید بدیهی است در صورتی که راهکار های پیشنهادی عضو به تایید هئیت مذکور نرسد شرکت تعاونی از حق قانونی خود استفاده خواهد نمود

5-1 : مدت این توافقنامه 4 سال خورشیدی (48 ماه خورشیدی ) از تاریخ نقل و انتقال و ثبت سندتحویل زمین10/4/98 می باشد که شرکت تعاونی متعهد است در این مدت موضوع توافقنامه را احداث ، تکمیل و جهت تحویل موقت واحد تخصیص یافته اقدام نماید ( با توجه به ماده 4 ) بدیهی است هر گونه تاخیر در پرداخت اقساط از سوی اعضا باعث طولانی تر شدن مدت زمان مذکور گردیده و به این مدت اضافه خواهد گردید .

 

5-2 : در صورت بروز هرگونه مشکل در روند اجرایی و اداری (سهواً یا عمداً) توسط مبادی ذیربط (اداره کل راه و شهر سازی-شهرداری منطقه و سایر ارگان های مرتبط) که باعث رکود و اخلال در امر احداث پروژه گردد،(در صورتی که مستند به فعل تعاونی و یا عوامل طرف توافقنامه با تعاونی نباشد) تعاونی مدت توافقنامه را اصلاح و الحاقیه را به اعضا ابلاغ خواهد نمود.هم چنین مدت توافقنامه در شرایط فورس ماژور،حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی که رفع آن از عهده ی شرکت تعاونی خارج می باشد به مدت توافقنامه اضافه و از طریق راهکار های قانونی و عرضی ابلاغ خواهد شد

6-1: انتخاب هریک از واحد های مسکونی احداثی با توجه به مساحت و امتیازات نسبی عضو با استفاده از نرم افزار رایانه ای مورد تایید و توصیه اداره تعاون (براساس هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز)

و بر اساس نحوه ایفای تعهدات مالی از جانب (خوش حسابی اعضا)در زمان انتخاب واحد توسط شرکت تعاونی اعلام می گردد.(توضیع : افراد خوش حساب با توجه به امتیاز خود از انتخاب واحد مسکونی دلخواه به جز واحد هایی که از طرف شرکت تعاونی برای تهاتر در نظر گرفته می شود، برخوردار خواهند شد).

6-2 : در صورت فوت عضو کلیه حقوق و امتیازات و تعهدات و تکالیف ناشی از این توافقنامه برابر ضوابط و مقررات به وارث قانونی عضو متوفی برابر گواهی انحصار وراثت صادره از مراجع قانونی منتقل می گردد.

6-3 : عضو پروژه یا متقاضی حق واگذاری توافقنامه خود را به خریدار جدید ضمن اعلام مراتب به شرکت و ثبت ان در دفاتر تعاونی با رعایت قواعد نقل و انتقالات مذکور در این توافقنامه با اخذ موافقت شرکت تعاونی خواهد داشت.

6-4 : در زمان نقل و انتقال لازم است عضو هیچ گونه بدهی به تعاونی در خصوص اقساط اعلامی نداشته باشد و هم چنین نسبت به پرداخت هزینه نقل و انتقال اقدام کند.

6-5 : هرگونه نقل و انتقال پس ازاخذ موافقت کتبی شرکت تعاونی قطع که در دفتر تعاونی به ثبت نرسد ،فاقد ارزش اعتبار بوده و تعاونی قاطعانه اعلام می نماید هیچ گونه مسئولیتی در قبال ان ندارد.

6-7 : تعاونی هیچ گونه مسئولیتی در قبال قیمت خرید و فروش موضوع توافقنامه فی مابین واگذارنده و خریدار جدید ندارد.

6-8 : در هنگام نقل و انتقال لازم است طرفین (واگذارنده و خریدار جدید)به میزان نیم درصد از مبالغ اقساط اعلامی (تا زمان نقل و انتقال) را به عنوان هزینه نقل وانتقال به تعاونی پرداخت نماید.

6-9 : در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی و هرگونه پاداش ،طبق ضوابط اداره تعاون و پس از طرح و تصویب در هیات مدیره و مشروط به تایید مجمع سالیانه تعاونی عمل و در هزینه های پروژه منظور خواهد شد.

6-10 : در صورت مصوبه ی هیات مدیره ،لوکس سازی پروژه از قبیل سامانه مدیریت هوشمند ساختمان ،سامانه محاسبه ی شارژ ساختمان ،جاروبرقی مرکزی،باربیکیو،مبله کردن اشپزخانه،سنگ کف واحد ها ،کمد دیواری و روف گاردن انجام می گردد و هزینه ان (صرفا به میزان هزینه های انجام شده) در قالب ضریب لوکس سازی از اعضای پروژه اخذ می گردد.

6-11 : امضا این توافقنامه به منزله ی الزام تحویل واحد مسکونی نبوده و تخصیص و تحویل واحد مسکونی به عضو پروژه منوط به رعایت کلیه تعهدات ایشان و شرایط توافقنامه می باشد.

6-12 : شرکت تعاونی در قبال خسارت ناشی از حوادث قهری پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر و خارج از اراده و اختیار انها از قبیل سیل ،زلزله ،جنگ،نوسان شدید قیمت،....هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت

7-1 :  شرکت تعاونی در اجرای پروژه موظف به رعایت کلیه اصول شهر سازی و معماری می باشد.

7-2 : شرکت تعاونی بعد از تحویل واحد و پایان دوره ی تضمین هیچ گونه مسئولیتی و تعهدی در خصوص مفاد این توافقنامه در قبال عضو پروژه نخواهد داشت.بدیهی است مسئولیت برطرف کردن عیوب و نواقص داخل واحد (مطابق موارد ذکر شده در توافقنامه)،در زمان تحویل واحد به عهده ی تعاونی می باشد.

7-3 : هیات مدیره ملزم به رعایت مقررات قانونی مفاد اساسنامه تعاونی و مصوبات مجمع عمومی می باشد.

7-4 : انتقال قطعی و تنظیم سند پس از تشریفات و توسط تعاونی انجام خواهد شد.

7-5 : شرکت تعاونی با دریافت اقساط اعلام شده از اعضا موظف به اجرای موضوع توافقنامه  و تحویل آن مطابق شرایط و قوانین و نقشه ها می باشد.

7-6 : شرکت تعاونی به منظور انجام امور مربوط به ساخت و ساز و انجام امور مربوط به موضوع قراداد می تواند نسبت به انعقاد توافقنامه های لازمه جهت اجرای بخش های مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

7-7 : در صورت اخذ وام،تعاونی موظف است زمان بازپرداخت آن را به موقع به اطلاع متقاضی برساند و به میزان وام از اقساط عضو کسر نماید.

7-8 : تعاونی مجاز خواهد بود با استفاده از مشاوران ،کارشناسان و پیمانکاران مجرب ،پروژه را بر اساس ضوابط و مقررات احداث نماید و با انجام نظارت های دوره ای در حین ساخت ،تاییدیه های لازم را در پایان ساخت از دستگاه های ذیربط اخذ نماید.

7-9 : تعاونی موظف خواهد بود که با مراجعه به دستگاه های اجرایی ، آب و فاضلاب ،گاز، برق ، مخابرات و سایر، امتیازات و انشعابات پروژه را اخذ نماید.

7-10 :  تعاونی موظف است پس از احداث و اخذ پایان کار از شهرداری،سریعا" پیگیری های لازم را جهت تنظیم صورت مجلس تفکیکی و اخذ اسناد مالکیت واحد ها اقدام نماید.

7-11 :  در زمان تحویل واحد مسکونی به متقاضی،رفع هرگونه نقص واشکالات فنی (طبق صورت مجلس تنظیمی تحویل و تحول در دو نسخه)به عهده ی تعاونی خواهد بود.

7-12 : با توجه به اینکه تا زمان تنظیم توافقنامه پروانه نهایی ساختمان از شهرداری منطقه 22 اَخذ نگردیده است،لذا شرکت تعاونی موظف است تعهدات خود را به عضو پروژه طبق اخرین پروانه،مجوز ها و دستورات اَخذ شده از شهرداری منطقه 22شهر تهران انجام دهد

8-1 : متقاضی متعهد می گردد اقساط تعیین شده سال 1397(مطابق جدول ذیل)و شرایط تغییرات اعلام شده در این توافقنامه را در موعد مقرر به حساب های اعلام شده از طرف تعاونی مسکن واریز نموده و آنرا اجرا نماید.در صورتی که متقاضی به کلیه تعهدات خود در موعد های مقرر عمل نموده باشد،در زمان تحویل موقت ،واحد مسکونی اختصاصی موقتا به وی تحویل خواهد شد و تحویل وتسلیم کامل موضوع توافقنامه منوط و مشروط به پرداخت کامل بدهی و دریافت تسویه حساب متقاضی از تعاونی و سایر مبادی مرتبط می باشد.

 

ردیف

تاریخ

بابت

مبلغ 100 متری

مبلغ 120 متری

مبلغ 140 متری

 

1

05/08/97

خرید زمین

950،000،000

1،100،000،000

1،300،000،000

 

2

05/09/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

 

3

05/10/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

 

4

05/11/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

 

5

05/12/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

 

6

05/01/98

خرید زمین

280،000،000

343،000،000

397،000،000

 

 

 

7

05/10/97

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

8

05/12/97

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

9

05/02/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

10

05/04/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

11

05/06/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

12

05/08/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

13

05/10/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

14

05/12/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

 

 

 

        

 

8-2 : به منظور تسریع در روند امر و واگذاری و ایجاد هماهنگی لازم با ادارات و ارگان های ذیربط عضو پروژه که کلیه اختیارات قانونی را از خود سلب و اسقاط نموده و متعهد می گردد هرگونه تصمیمی که از سوی مراجع ذیربط در شهرداری ،بانک،اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،دارایی ،ثبت اسناد، بیمه،اداره کل راه و شهرسازی و ......اتخاذ گرددو مورد تایید تعاونی باشد را قبول نموده وآنرا بپذیرد. با توجه به اینکه کلیه مجوز های اخذ شده از مراجع مختلف از قبیل جواز ساخت و ...و توافقنامه ساخت در قطعه زمین تخصصی، متعلق به شرکت تعاونی بوده،لذا به منظور جلوگیری از توقف کار و ضرر و زیان های احتمالی به دیگر اعضا فقط شرکت تعاونی به عنوان شخصیت حقوقی نماینده تام الاختیار اعضا در خصوص نحوه ساخت و ساز و انعقاد توافقنامه با پیمانکاران تصمیم گیری خواهد کرد متقاضی ضمن عقد این توافقنامه به هیئت مدیره تعاونی وکالت تام الاختیار و بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطا می نمایم تا جهت فسخ و اقاله اسناد و تفاهم نامه های تنظیمی با ادارات ،پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات مختلف در هر زمینه و به هر نحوی که صلاح می داند عمل نماید ودر هیچ یک از مراحل انجام کار نیاز به حضور عضو نمی باشد.

8-3 : در صورت استفاده از تسهیلات بانکی و غیر بانکی (انواع سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی)مبلغ دریافتی از سرمایه گذار به حساب آورده عضو پروژه منظور می شود در این صورت کلیه هزینه های تنظیم توافقنامه یا سند مشارکت با سرمایه گذار و سود و کارمزد مربوط در مدت تقسیط تسهیلات و غیره بر عهده ی عضو  پروژه می باشد. هم چنین عضو پروژه متعهد است اسناد و مدارکی که برای اخذ وام بانکی و صدور سند مالکیت لازم می باشد تهیه و در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد.

8-4 : تا زمانی که واحد مسکونی موضوع توافقنامه رسماً و طی صورت جلسه ای توسط شرکت تعاونی تحویل اعضای  پروژه نشده است ،عضو پروژه حق هیچ گونه تصرف و مداخله ی شخصی در امور مربوط به ساخت و ساز واحد مسکونی موضوع توافقنامه را ندارد.در صورت مداخله و تصرف پیش از موعد عضو پروژه در واحد مسکونی،به منزله ی تصرف عدوانی تلقی و شرکت تعاونی حق دارد از طریق مراجع صالحه قضایی اقدام به رفع تصرف نماید.بدیهی است کلیه هزینه ها و خسارات وارده به عهده عضو متخلف بوده و مکلف به تادیه آن خواهد بود و تعاونی حق خواهد داشت موارد را از مبالغ پرداختی عضو پروژه کسب نماید.

8-5 : چنان چه بر اساس نظر واحد های نظارتی (شهرداری،سازمان نظام مهندسی،اداره کل راه و شهرسازی و ....)شرکت تعاونی ملزم به اعمال تغییر مشخصات پروژه باشد اعضاء نیز ملزم به پذیرش این تغییرات و تبعات هزینه آن می باشند.

8-6 : امضا عضو پروژه یا متقاضی در ذیل این  توافقنامه به منزله پذیرش و اگاهی کامل وی از شرایط و ضوابط زمین شهری و موقعیت جغرافیایی پروزه در محدوده و وضعیت ثبتی می باشد و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

8-7 : متقاضی به تعاونی اختیار می دهد تا در خصوص کلیه مراحل ساخت و ساز ،انجام تغییرات احتمالی در طرح در حدی که از حدود پروانه اقدام نماید.

8-8 : متقاضی آگاهی کامل دارد که امضا و عقد این توافقنامه خود به خود حقی برای متقاضی از نظر مالکیت یا حق انتفاع بر عرصه یا اعیانی واحد مسکونی را تحت هیچ شرایطی ایجاد نخواهد کرد،مگر با اجرای تمهیدات فی مابین.

8-9 : متقاضی بوسیله ی وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر را به مدت 6 سال به تعاونی تفویض می نماید.چنانچه متقاضی به سایر تعهدات خود عمل ننماید،به تشخیص هییت مدیره (حداکثر ظرف مدت تعیین شده در ماده4) فرد متقاضی جدید توسط تعاونی معرفی و جایگزین وی می گردد و متقاضی حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از هر جهت از خود سلب و ساقط می نماید و با وی طبق ماده 4 رفتار می گردد.

موارد ذیل با احراز از سوی بازرس شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی و گزارش به هیات مدیره حق فسخ را به  مدت 7سال از تاریخ گزارش بازرس پس از تصویب هیات مدیره برای شرکت تعاونی به وجود می آورد متقاضی یا عضو پروژه حق اعتراض خود را از خود سلب و ساقط نمود .

9-1 :  چنان چه متقاضی به هر علتی در پرداخت اقساط در موعد های مقرر ( تاخیر برابر ماده 4 ) و نیز مجموع جرایم متعلقه  از 10% مبلغ اولیه توافقنامه تجاوز کند تعاونی حق فسخ یک جانبه توافقنامه داردو متقاضی حق هر گونه اعتراضی را از خود ساقط نموده و در این صورت برابر مفاد مندرج در ماده 4 با وی رفتار خواهد شد

9-2 : عدم پرداخت مبلغ اعلام شده  در موعد مقرر از سوی عضو .

9-3 : عدم رعایت ضوابط و مقرارات شرکت تعاونی به مفاد توافقنامه از سوی عضو .

9-4 : بروز حوادث عیر مترقبه و شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کار گردد به طوری که ادامه ی کار برای شرکت تعاونی میسر نباشد .

9-5 : واگذاری امتیاز موضوع توافقنامه به هر شکل و به هر صورت توسط عضو به دیگری بدون اطلاع و موافقت تعاونی .

9-6 : هر گونه اقدام و فعالیت عضو که منجر به خسارت به افراد یا عضو در تعاونی و یا خود شرکت تعاونی گردد .

9-7 : اعمال فسخ از طریق اعلام فسخ توافقنامه به وسیله احضار نامه ی قانونی به نشانی اعلامی متقاضی در این توافقنامه و در صورت تغییر آدرس به نشانی جدید اعلامی خواهد بود .

در صورتیکه در اثر بروز عوامل طبیعی و غیر طبیعی از قبیل : سیل  ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی ، تحریم های اعمال کننده ، نوسانات غیر قابل پیش بینی اقتصادی و .....و یا عواملی که ایجاد  آن خارج از عهده و تعهدات تعاونی باشد و ادامه کار و یا انجام تعهدات را غیر ممکن سازد، شرکت تعاونی از این باب مسئولیتی نداشته ولی پس از رفع عوامل مزبور تعاونی موظف به ادامه ی کار خواهد بود و زمان معوقه به عنوان تاخیرات مجاز به مدت توافقنامه اضافه خواهد شد .

در صورت بروز اختلاف فی ما بین عضو پروژه و شرکت تعاونی ، موضوع اختلاف به هئیت داوری 3 نفره مرضی الطرفین متشکل است نماینده هئیت مدیره تعاونی و نماینده عضو پروژه و بازرس تعاونی ارجاع و نظر اکثریت این هیات به عنوان نظریه داوری برای عضو لازم اجراست.

 1 -12 : با هدف ارائه بهتر خدمات و اطلاع رسانی شرکت تعاونی تمام اخبار و اطلاعیه ها و جداول اقساط از طرق تلفن ، پیامک و کانال شرکت تعاونی بانک ملی ایران به متقاضی صورت می پذیرد.

12-2 : هرگونه تغییر ادرس میبایست توسط عضو پروژه سریعاً به شرکت تعاونی اعلام گردد و مسئولیت عدم اطلاع رسانی به عهده عضو یا متقاضی می باشد .

12-3 : اقامتگاه طرفین توافقنامه همان است که در مقدمه پیمان ذکر شده است و در صورت تغییر محل طرفین موظف می باشند بلا فاصله مراتب را کتبا" به اطلاع هم دیگر برسانند در غیر این صورت کلیه ابلاغیات ، مراسلات و مکاتبات به نشانی ثابت به عنوان ابلاغ قانونی تلقی می گردد .

12-4 : آدرس عضو که در این قرار داد ذکر شده است اقامتگاه قانونی وی محسوب و تا زمانی که از طرف عضو پروژه تغییر آدرس ، تلفن همراه و ایمیل فوق به اطلاع شر کت تعاونی نرسد هر گونه ابلاغ و مکاتبه ، هم از اوراق ، دعوت نامه ها و اخطاریه ها به وسیله پست و یا رایانامه به مندرجات بند 2 از ماده 1 توافقنامه ارسال خواهد شد و مسئولیت بروزرسانی تغییرات به عهده عضو پروژه خواهد بود .

این توافقنامه در 13 ماده تنظیم و کلیه مفاد و محتویات توافقنامه قرائت و طرفین اقرار به اگهی و قبول و سپس امضاء نمودند و آنچه در آن پیش بینی نشده باشد تابع اساس نامه تعاونی که ضمیمه این توافقنامه تلقی می گردد و سایر دستور المعل های داخلی و توافقنامه های منعقده و مصوبات مجمع عمومی تعاونی می باشد که در دو نسخه متحدالمتن با اعتبار واحد تنظیم و احضار گردید و هر نسخه نزد یکی از طرفین می باشد. کلیه توافقات حاصله و توافقنامه های فی مابین به جز این توافقنامه باطل و بلا اثر بوده و از درجه اعتبار ساقط اعلام می گردد این توافقنامه به عنوان تنها قرارداد  فی ما بین طرفین قطعی و لازم اجرا و دارای اعتبار می باشد .

 

اینجانب :

فرزند :

شماره شناسنامه :

نام پدر :

صادره از :

شماره ملی :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

تلفن ضروری :

 

با شماره عضویت...............................................در تاریخ..................................................با مطالعه دقیق و با اشراف بر مفاد توافقنامه آن را امضاء پر نموده و هیچ گونه اعتراضی ندارم.

 

 نشانی طرف دوم  :

 

 

 

ردیف

تاریخ

بابت

مبلغ 100 متری

مبلغ 120 متری

مبلغ 140 متری

1

05/08/97

خرید زمین

950،000،000

1،100،000،000

1،300،000،000

2

05/09/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

3

05/10/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

4

05/11/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

5

05/12/97

خرید زمین

279،000،000

343،000،000

397،000،000

6

05/01/98

خرید زمین

280،000،000

343،000،000

397،000،000

جمع خرید زمین

2،346،000،000

2،815،000،000

3،285،000،000

 

7

05/10/97

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

8

05/12/97

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

9

05/02/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

10

05/04/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

11

05/06/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

12

05/08/98

ساخت

154،590،000

185،500،000

216،424،000

13

05/10/98

ساخت

927،500،000

1،113،000،000

1،298،500،000

14

05/10/99

ساخت

927،500،000

1،113،000،000

1،298،500،000

15

05/10/1400 

ساخت

927،500،000

1،113،000،000

1،298،500،000

جمع ساخت

3. 3.710.040.000

4.452.000.000

5.196.044.000

 

جمع کل

6.056.040.000

7.267.000.000

8.479.044.000

 

2-3 : مشخصات فنی و مصالح مصرفی

2-3-1 : نوع اسکلت ساختمان و سقف و ستونها : اسکلت بتنی

2-3-2 : نوع نمای ساختمان : شسته با ترکیب چوب و سنگ همراه با نورپردازی

2-3-3 : ورودی واحد ها دکوراتیو با سنگ انتیک و نورپردازی

2-3-4 : کف(تمام واحد،تراس و آشپزخانه) : سرامیک(در صورت لوکس سازی : سنگ)

2-3-5 : آشپزخانه و سرویسها : کاشی و سرامیک درجه 1 ایرانی

2-3-6 : ایزولاسیون کف سرویسها و حمام ها و بالکن : ایزوگام درجه 1

2-3-7 : کف پشت بام : ایزوگام دلیجان(نوع بی پی پی) با موزاییک

2-3-8 : تهویه سرویسها و آشپز خانه : کانال کشی،اگزاست فن مرکزی

2-3-9 : نازک کاری واحد ها  : گچ و خاک و سفید کاری

2-3-10 : لوله کشی برق : پی وی سی سخت

2-3-11 : لوله کشی فاضلاب : پوش فیت

2-3-12 : لوله کشی آب وتاسیسات : رایزر ها از جنس فولادی ودر داخل واحد ها از جنس پنج لایه استاندارد

2-3-13 : سیستم سرمایش : چیلر فن کویل(لوکس سازی) یا داکت اسپیلت

2-3-14 : لوله کشی گاز : لوله ها از نوع مانیسمان استاندارد

2-3-15 : سیستم گرمایش : گرمایش مرکزی-پکیج و رادیاتور های مربوطه

2-3-16 : سامانه اعلام و اطفا حریق

2-3-17 : کلید و پریز ها : کلید و پریز مینیاتوری استاندارد

2-3-18 : تعبیه چشمی حرکتی و تایمر برای روشنایی مشاعات

2-3-19 : نوع آسانسور : پکیج با برند معتبر درجه یک

2-3-20 : شیرالات و تجهیزات بهداشتی : درجه 1 ایرانی

2-3-21 : درب سرویسهای بهداشتی : از نوع ضد آب درجه 1ایرانی

2-3-22 : درب ورودی واحد ها : ضد سرقت

2-3-23 : درب انباری : فلزی به همراه گریل

2-3-24 : نوع ایفون تصویری : درجه 1 ایرانی

2-3-25 : آنتن مرکزی برای هر واحد با نصب متعلقات و لوله گذاری جهت دوربین مداربسته

2-3-26 : برق اضطراری جهت مشاعات و پمپ های ابرسانی-دیزل ژنراتور

2-3-27 : نوع نرده های ساختمان  : استیل

2-3-28 : پنجره ها : یو پی وی سی دوجداره،درجه 1 ایرانی

2-3-29 : قرنیز دور اتاق ها و سالن ها  : پی وی سی یا چوب

2-3-30 : گاز رومیزی و هود : درجه یک ایرانی(در صورت لوکس سازی)

2-3-31 : نوع رنگ : رنگ کاپارول(اکریلیک)قابل شست و شو برای دیوار ها و پلاستیک

2-3-32 : درب داخلی اتاق ها : اچ دی اف

2-3-33 : کمد دیواری : ام دی اف با درب ریلی و اجرای قفسه بندی داخل کمد دیواری ها همراه با ارام بند(لوکس سازی)

2-3-34 : نصب باربیکیو برای هر واحد در بالکن(لوکس سازی)

درباره تعاونی مسکن بانک ملی ایران

شرکت تعاونی بانک ملی ایران با استعانت از خداوند متعال و حمایت و پشتیبانی کلیه اعضاء و مدیران ساعی خود در راستای بهره وری تعاونی و ارتقاء سطح رفاه کلیه اعضاء نهایت تلاش خود را بکار گرفته و با تکیه بر تعهد و مسئولیت پذیری در برابر امنیت سرمایه گذاری و حفظ اعتماد و سلامت شهری ، تاکنون موفق به تحویل  . . . . . . .. . . واحد مسکونی در قالب زمین، منزل ویلایی و آپارتمان نموده است و در حال حاضر پیگیر ساخت پروژه علوم و فنون (برج ایران) که از نظر موقعیت مکانی ، کیفیت ساخت و مهندسی از بهترین پروژه های منطقه 22 بوده ، در حال خدمت به اعضا محترم خود می‌باشد.

ارتباط با ما

تهران ، میدان بهارستان ، خیابان اکباتان شرقی ، روبروی میراث فرهنگی ، پلاک 4 ، طبقه 4

2133912506(98+)

2133914359(98+)

info@tm-bankmelli.com

کلیه متون و تصاویر وب سایت تعاونی مسکن بانک ملی ایران اختصاصی و شامل حقوق کپی رایت می باشد و فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است . طراحی سایت توسط شرکت راشن سیستم آریا انجام گردیده است.